Forsknings- och medicinska centra

FTD Medical Centers

FTD är bland de svåraste tillstånden att diagnostisera eftersom symtomen kan överlappa andra sjukdomar som depression, bipolär eller Parkinsons sjukdom. En specialist kan ofta ställa en klinisk diagnos med tillförsikt. Dessa specialister ägnar sig åt att förstå FTD och relaterade sjukdomar, och är engagerade i forskning om orsaker och potentiella behandlingar av FTD. Läkarna vid forskningscentra som visas på denna karta är bland de mest erfarna när det gäller att diagnostisera sjukdomen. Klicka på ikonen för ett center nära dig för att se kontaktinformation.