Centra badawcze i medyczne

Centra medyczne FTD

FTD należy do najtrudniejszych do zdiagnozowania schorzeń, ponieważ objawy mogą pokrywać się z innymi chorobami, takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy choroba Parkinsona. Specjalista często może z pewnością postawić diagnozę kliniczną. Specjaliści ci zajmują się zrozumieniem FTD i chorób pokrewnych oraz zaangażowani w badania nad przyczynami i potencjalnymi metodami leczenia FTD. Lekarze w ośrodkach badawczych pokazanych na tej mapie należą do najbardziej doświadczonych w diagnozowaniu tej choroby. Kliknij ikonę najbliższego centrum, aby wyświetlić informacje kontaktowe.