FTD jest często błędnie diagnozowana jako choroba Alzheimera, depresja, choroba Parkinsona lub stan psychiczny. Obecnie postawienie dokładnej diagnozy zajmuje średnio 3,6 roku.

Clinical Case Studies

Rozpoznanie FTD wymaga dokładnego wywiadu, zweryfikowanego przez opiekuna i badania neurologicznego, chyba że znana jest przyczyna genetyczna.

Treating FTD

Trwają badania kliniczne niektórych typów FTD; dostępne są interwencje farmakologiczne i behawioralne w celu uzyskania objawowej korzyści w postaci określonych cech poznawczych i behawioralnych w przypadku wszystkich typów FTD.

Partners in FTD Care Header 2022

Ten e-biuletyn, opracowany przez klinicystów i opiekunów, omawia tematy istotne dla konkretnych wariantów opieki FTD, w tym wyzwania związane z opieką powszechną.

Webinars

Ponad 25 nagranych webinariów zapewnia szkolenia prowadzone przez ekspertów w dziedzinie FTD.

Nadchodzące seminarium internetowe

Czekajcie na informacje.