FTD diagnostiseras ofta som Alzheimers, depression, Parkinsons sjukdom eller ett psykiatriskt tillstånd. I genomsnitt tar det för närvarande 3,6 år att få en korrekt diagnos.

Clinical Case Studies

Diagnosen FTD kräver en grundlig historia, verifierad av en vårdgivare, och en neurologisk undersökning om inte en genetisk orsak är känd.

Treating FTD

Kliniska prövningar pågår för vissa typer av FTD; Farmakologiska och beteendemässiga interventioner är tillgängliga för symptomatisk nytta av specifika kognitiva och beteendemässiga egenskaper för alla typer av FTD.

Partners in FTD Care Header 2022

Detta e-nyhetsbrev, som utvecklats av läkare och vårdgivare, utforskar ämnen som är relevanta för specifik FTD-variantvård inklusive vanliga vårdutmaningar.

Webinars

25+ inspelade webbseminarier tillhandahåller utbildning som presenteras av experter inom FTD-området.