Strategisk plan

AFTD förbinder personer med FTD och deras vårdpartners med den information, resurser och stöd de behöver för att möta livet efter en diagnos.

Vi utbildar sjukvårdspersonal, förespråkar på uppdrag av alla drabbade och sprider medvetenhet om FTD runt om i världen. Och vi har ett nära samarbete med ledande forskare – främjar, vägleder och finansierar forskning för att främja hopp. Ändå återstår mycket arbete om vi ska förverkliga hela omfattningen av AFTD:s uppdrag och uppnå vår vision. Denna plan, utvecklad med input från en rad experter kartlägger AFTD:s kurs under de kommande tre åren. Vi strävar efter att främja den tidiga och korrekta diagnosen av FTD, främja utvecklingen av effektiva behandlingar, tillhandahålla FTD-utbildning till sjukvårdspersonal, utöka vårt volontärnätverk och ge effekt till fler lokala samhällen i hela USA. Kritiskt sett försöker vi också bygga infrastrukturen för att upprätthålla AFTD:s inverkan på lång sikt.