Stöd för personer med FTD

En rad olika resurser finns tillgängliga för att hjälpa människor som lever med FTD att delta i livet för sin familj, vänner och samhälle efter diagnosen. Objekten nedan hjälper dig att lära dig om diagnosen, ordna vård och hitta stöd och praktiska råd från kamrater som också lever med FTD.

Painting called Sensory Overload by Max McCormick

AFTD:s hjälplinje är här för dig. Du kan fråga om:

  • Information om FTD
  • Supportalternativ
  • Den speciella onlinesupportgrupp som AFTD sammankallar varje månad med hjälp av Zoom
  • Möjligheter att engagera sig i FTD
  • Information om att delta i forskning

Hjälplinje: 866-507-7222 eller info@theaftd.org

"Sensory Overload", av Max McCormick

Att hålla sig aktiv

För många människor är det en utmaning att anpassa sig till förlusten av anställning och andra sätt som FTD kan begränsa aktiviteter. Fundera på hur du kan engagera dig i en organisation i ditt samhälle för att förbli engagerad i de saker du bryr dig om. Om du är intresserad av att vara volontär med AFTD för att öka medvetenheten om FTD, eller för att stödja vårt uppdrag, besök vår Volontärnätverk sida. 

AFTD utbildningskonferens

AFTD erbjuder en årlig FTD-utbildningskonferens som inkluderar personer som lever med FTD i sessioner och som talare. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa andra som lever med FTD. Anspråkslöst ekonomiskt stöd är tillgängligt via Comstock resestipendium program för att täcka kostnaderna för resor till konferensen.

Comstock Livskvalitetsbidrag

AFTD erbjuder blygsamma bidrag till personer som lever med FTD för hjälp med att få tillgång till tjänster eller stöd som kommer att förbättra deras livskvalitet. Bidragen kommer att tilldelas personer i USA med en dokumenterad FTD-diagnos. Medel kan användas, med stöd och tillsyn av en primärvårdare vid behov, för de varor eller tjänster de väljer. För mer information, besök Comstock Grants startsida.

Personer med FTD Advisory Council

AFTD Personer med FTD Advisory Council chartrades formellt 2020. Dess medlemmar hjälper till att säkerställa att insikter och röster från människor som lever med FTD beaktas i utvecklingen av AFTD:s policyer, program och tjänster.

Hitta kamratstöd

FTD kan vara en mycket ensam sjukdom. Att hitta andra som förstår hur det är att leva med FTD kan erbjuda känslomässigt stöd och praktiska tips för att klara av det dagliga livet. Mer stöd för personer med FTD blir tillgängligt. Några alternativ att överväga är:

Webbaserad (Zoom) supportgrupp

AFTD Support Group för personer med FTD. En ömsesidig stödgrupp som underlättas av AFTD-personal och träffas varje månad via Zoom. Kontakt info@theaftd.org eller 866-507-7222 för mer information.

Supportalternativ för PPA

För mer information, kontakta AFTD HelpLine (info@theaftd.org eller 866-507-7222.)

Stöd ansikte mot ansikte

Det kan vara svårt att hitta lokala FTD-specifika supportalternativ. Men många samhällen erbjuder stödgrupper för yngre demens eller tidigt skede som fokuserar på att anpassa sig till en ny diagnos, hitta sätt att anpassa sig och leva positivt. Kontrollera med den lokala Alzheimerföreningen eller minnesvårdscenter för grupper i ditt område.

Onlinesupport

Hitta hjälp

color-icon-clipboard

Från supportgrupper till utskrivbara checklistor, vi har användbara resurser oavsett om du är nydiagnostiserad, en vårdgivare eller en familjemedlem.