Sjukdomsöversikt

FTD är den vanligaste formen av demens för personer under 60 år.

FTD kallas också ofta frontotemporal demens, frontotemporal lobar degeneration (FTLD), eller Picks sjukdom. Det representerar en grupp hjärnsjukdomar som orsakas av degeneration av hjärnans frontala och/eller temporala lober. FTD-undertyper inkluderar:

Information om DFT på español

Este nuevo PDF ofrece una guía sobre todas las formas de la DFT, la demencia más común para personas menores de 60 años.

Registrera dig med AFTD

Håll dig uppdaterad om de senaste FTD-nyheterna och AFTD-händelserna.

Hur skiljer sig FTD från Alzheimers sjukdom?

FTD Brain2

Hur utvecklas FTD?

Förloppet av symtom - i beteende, språk och/eller rörelse - varierar beroende på individ, men FTD medför en oundviklig nedgång i funktion. Progressionens längd varierar från 2 till över 20 år.

Allt eftersom sjukdomen fortskrider kan den drabbade uppleva allt större svårigheter att planera eller organisera aktiviteter. De kan bete sig olämpligt i sociala eller arbetsmiljöer och ha problem med att kommunicera med andra eller relatera till nära och kära.

Med tiden predisponerar FTD en individ för fysiska komplikationer som lunginflammation, infektion eller skada från ett fall. Medellivslängden är 7 till 13 år efter symtomstart (Onyike och Diehl-Schmid, 2013). Den vanligaste dödsorsaken är lunginflammation.

Finns det behandlingsalternativ?

Idag finns det inget botemedel mot FTD, och inga behandlingar tillgängliga för att bromsa eller stoppa utvecklingen av sjukdomen. Men om du eller en familjemedlem eller nära och kära är drabbade finns det viktiga steg som du kan ta för att bevara och maximera livskvaliteten. Ett växande antal ingrepp – inte begränsat till medicinering – kan hjälpa till hantera FTD-symptom.

Det är viktigt för dig och din vårdpartner att identifiera ett team av experter som kan hjälpa till med samordnande vården  och med de juridiska, ekonomiska och känslomässiga utmaningar som denna sjukdom medför.

Du är inte ensam - AFTD är här för att hjälpa.

> Kontakt AFTD:s hjälplinje (866-507-7222 eller info@theaftd.org) för vägledning och resurser angående din FTD-diagnos, vård och stöd samt möjligheter att få kontakt med andra i ditt område. 

› Gå med i personliga eller online-supportgrupper för personer med FTD och deras vårdpartners.

› Granska AFTD:s resurser och publikationer som erbjuder avgörande hjälp för varje steg av resan.

› Håll dig informerad av prenumerera på e-postuppdateringar.

Information om DFT på español

Este nuevo PDF ofrece una guía sobre todas las formas de la DFT, la demencia más común para personas menores de 60 años.

Registrera dig med AFTD

Håll dig uppdaterad om de senaste FTD-nyheterna och AFTD-händelserna.