Vår historia

Hand holding photo of founders of AFTD
AFTD:s grundande styrelsemedlemmar vid deras första möte i januari 2003. Från vänster: Fytie Drayton, Joseph Becker, Joyce Shenian, Jordan Grafman (rådgivare), Tess Parrish, Helen-Ann Comstock, Lisa Radin, Kent Jamison. Grundande styrelsemedlemmar som inte finns på bilden: Lawrence Shor, Robert Kemp, Robert Potamkin.

Helen-Ann Comstock grundade AFTD 2002, med en personlig donation på $1 000.

Med utgångspunkt i sina erfarenheter som vårdgivare för sin bortgångne make, som hade FTD, samarbetade hon med ett team av hängivna FTD-vårdpartners och medicinsk personal för att etablera en organisation fokuserad på att främja forskning för FTD, tillhandahålla information, utbildning och stöd och öka medvetenheten av denna sällsynta och unikt förödande sjukdom.

Under de efterföljande åren har AFTD vuxit från ett helt frivilligt kärleksarbete till en blomstrande ideell organisation med 20 heltidsanställda. Organisationen har vuxit fram som en ledande internationell expert på FTD och ung demens, med en dedikerad styrelse, ett blomstrande volontärnätverk och medicinska och vetenskapliga rådgivare som representerar de främsta experterna från hela världen. AFTD har fått generöst stöd för stiftelser och givare, inklusive David Geffen Fund, bidrag från vilket ger $20 miljoner i stöd under en 10-årsperiod, tillsammans med stöd från tusentals givare och hundratals frivilliga insamlingar.

cover of A Vision for Hope: AFTD Early Years

Läs mer

Du kan lära dig mer om AFTD:s grundande historia i denna publikation:
A Vision for Hope: The Early History of the Association for Frontotemporal Degeneration [PDF]