Årliga rapporter

coverthumbnail2021AR

AFTD:s årsrapport för 2021 dokumenterar framsteg som gjorts under räkenskapsåret 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021. Vi ägnar vårt arbete åt det gemensamma hoppet om en värld med omtanke, effektivt stöd och en framtid fri från FTD. Givarstöd för den framtiden närmare varje år.