AFTD-ambassadörer

Ambassadörer känner till kraften i en enda berättelse. De vet kraften i att hitta andra som förstår.

Ambassadörer är frivilliga ledare som representerar AFTD i samhällen och stater över hela USA. De höjer medvetenheten om FTD genom nätverkande, uppsökande verksamhet, talåtaganden och delta i evenemang på uppdrag av AFTD. De kopplar samman personer som påverkas av FTD eller de som arbetar för deras räkning med organisationen och dess resurser, information och möjligheter att engagera sig.

AFTD conference

Alabama

AFTD conference

Kalifornien

AFTD conference

Indiana

AFTD conference

New York

Jerry Lazarus

norra Carolina

AFTD conference

Massachusetts

AFTD conference

Michigan

Katie Zenger

South Carolina

AFTD conference

Washington