Vad är nytt

Webbseminarier

Perspectives in FTD Research Webinar: Navigating Social and Legal Challenges in Familial FTD

Prof. Jalayne Arias, en forskare fokuserad på politik, etik och juridik, och genetisk rådgivare Laynie Dratch ansluter sig till detta...

Läs mer >

AFTD-webbseminarium: Göra en skillnad — Bli en FTD-advokat

Många medlemmar av AFTD-gemenskapen har funnit mening och syfte genom att bli en FTD-förespråkare, arbeta...

Läs mer >

AFTD-webbseminarium: FTD:s nuvarande tillstånd

Idag vet fler än någonsin vad FTD är och hur det skiljer sig från andra demenssjukdomar, samtidigt som...

Läs mer >

Perspectives in FTD Research Webinar: Gen Therapy for FTD — Vad behöver jag veta?

Under de senaste åren har nya kliniska prövningar påbörjats för läkemedel som potentiellt kan bromsa eller...

Läs mer >

AFTD Webinar: Approaching a Cure — FTD Genetik och kliniska prövningar

Landskapet för FTD-forskning har utvecklats enormt under det senaste decenniet. FTD-orsakande genetiska varianter och...

Läs mer >

Perspectives in FTD Research Webinar: Why PSP and CBS Clinical Trials Matter

Progressiv supranukleär pares (PSP) och kortikobasalt syndrom (CBS) är FTD-störningar som främst påverkar rörelse och är...

Läs mer >

AFTD-webbseminarium: Sorg, förlust och hopp — Att hjälpa familjer som lever med FTD

FTD är den vanligaste demenssjukdomen för personer under 60 år och uppstår ofta när det finns tonåringar...

Läs mer >

AFTD-webbseminarium: Svara på frågor och ge support — En Q&A med AFTD HelpLine-personal

Att förstå och hantera FTD kan vara överväldigande för dem som lever med en diagnos, deras vårdpartners och...

Läs mer >

AFTD Webinar: Genetisk FTD — Att testa eller inte att testa

Beslutet att lära sig sin egen genetiska risk för att utveckla FTD är mycket personligt. En individs test...

Läs mer >
treatment of behavioral variant frontotemporal degeneration image

AFTD Webinar: Behandling av beteendevariant frontotemporal degeneration

Gå med Dr. Simon Ducharme, en neuropsykiater, forskare och expert specialiserad på FTD, när han presenterar...

Läs mer >