Primär progressiv afasi (PPA)

Primär progressiv afasi (PPA) kännetecknas främst av den gradvisa förlusten av förmågan att tala, läsa, skriva och förstå vad andra säger.

Spela filmen

Registrera dig med AFTD

color-icon-laptop

Håll dig uppdaterad om de senaste FTD-nyheterna och AFTD-händelserna.

PPA diagnostiseras när tre kriterier är uppfyllda:

  1. Det finns en gradvis försämring av språket (inte bara talet).
  2. Språkproblemet är till en början den enda funktionsnedsättningen.
  3. Den bakomliggande orsaken är en neurodegenerativ sjukdom.

Experter delar ytterligare in PPA i tre kliniska undertyper baserat på de specifika språkkunskaper som påverkas mest.
Klicka nedan för att lära dig mer om PPA-undertyperna:

PPA diagnostisk checklista

Inte alla läkare känner till FTD, så det är ofta feldiagnostiserat eller inte diagnostiserats alls. AFTD utvecklats en checklista för att identifiera röda flaggor för primär progressiv afasi (PPA) som du kan ta med till din läkare. Du kan ladda ner checklistan och ange vilka symtom du eller din nära och kära upplever på framsidan av dokumentet. Baksidan av dokumentet är utformat för att hjälpa din läkare att bättre förstå FTD diagnostiska kriterier. 

Information om APP på español

Este PDF ofrece una guía para identificar los síntomas de APP.