Primär progressiv afasi (PPA)

Primär progressiv afasi (PPA) kännetecknas främst av den gradvisa förlusten av förmågan att tala, läsa, skriva och förstå vad andra säger.

Spela filmen

Registrera dig med AFTD

color-icon-laptop

Håll dig uppdaterad om de senaste FTD-nyheterna och AFTD-händelserna.

PPA diagnostiseras när tre kriterier är uppfyllda:

  1. Det finns en gradvis försämring av språket (inte bara talet).
  2. Språkproblemet är till en början den enda funktionsnedsättningen.
  3. Den bakomliggande orsaken är en neurodegenerativ sjukdom.

Experter delar ytterligare in PPA i tre kliniska undertyper baserat på de specifika språkkunskaper som påverkas mest.
Klicka nedan för att lära dig mer om PPA-undertyperna:

PPA diagnostisk checklista

Inte alla läkare känner till FTD, så det är ofta feldiagnostiserat eller inte diagnostiserats alls. AFTD utvecklade en checklista för att hjälpa till att identifiera röda flaggor för beteendevariant FTD (bvFTD) som du kan ta med till din läkare. Du kan ladda ner checklista och ange vilka symtom du eller din nära och kära upplever på framsidan av dokumentet. Baksidan av dokumentet är utformat för att hjälpa din läkare att bättre förstå FTD diagnostiska kriterier.

AFTD delar gärna med sig av vår PPA-diagnostiska checklista holländska, franska, italienska, putsa, och spanska. Dessa översatta dokument har gjorts möjliga med det generösa stödet från AviadoBio.