Mission, vision & värderingar

Vårt uppdrag

AFTD:s uppdrag är att förbättra livskvaliteten för människor som drabbats av FTD och driva forskningen till ett botemedel. Vi arbetar varje dag för att avancera:

  • Forskning. Vi främjar och finansierar forskning mot diagnos, behandling och botemedel.
  • Medvetenhet. Vi stimulerar till ökad medvetenhet och förståelse hos allmänheten.
  • Stöd. Vi tillhandahåller information och stöd till de som är direkt berörda.
  • Utbildning. Vi främjar och tillhandahåller utbildning för vårdpersonal.
  • Försvar. Vi förespråkar forskning och lämpliga, prisvärda tjänster.

Vår vision

AFTD föreställer sig en värld med omhändertagande, effektivt stöd och en framtid fri från FTD.

Våra värderingar

Kunskap

Information är nyckeln till att låsa upp den framtid vi söker.

Medkänsla

Vi inser vikten av att hitta andra som förstår.

Samarbete

AFTD förbinder en gemenskap. Tillsammans kan vi få slut på denna sjukdom.

Respekt

Vi lär oss genom att lyssna och känna till kraften i en enda berättelse.

Värdighet

Vi strävar efter att hedra, hjälpa och stärka alla på denna resa.