Missie, Visie & Waarden

Onze missie

De missie van AFTD is om de kwaliteit van leven van mensen die getroffen zijn door FTD te verbeteren en onderzoek naar genezing te stimuleren. We werken elke dag om vooruit te komen:

  • Onderzoek. We promoten en financieren onderzoek naar diagnose, behandeling en genezing.
  • Bewustzijn. We stimuleren een groter publiek bewustzijn en begrip.
  • Steun. We geven informatie en ondersteuning aan de direct getroffenen.
  • Onderwijs. We promoten en verzorgen onderwijs voor zorgprofessionals.
  • Belangenbehartiging. We pleiten voor onderzoek en passende, betaalbare diensten.

Onze visie

AFTD stelt zich een wereld voor met compassievolle zorg, effectieve ondersteuning en een toekomst zonder FTD.

Onze waarden

Kennis

Informatie is de sleutel tot het ontsluiten van de toekomst die we zoeken.

Medeleven

We erkennen het belang van het vinden van anderen die het begrijpen.

Samenwerking

AFTD verbindt een gemeenschap. Samen kunnen we deze ziekte beëindigen.

Respect

We leren door te luisteren en kennen de kracht van een enkel verhaal.

Waardigheid

We streven ernaar om iedereen op deze reis te eren, te helpen en te versterken.