Misja, wizja i wartości

Nasza misja

Misją AFTD jest poprawa jakości życia osób dotkniętych FTD i kierowanie badaniami nad lekiem. Codziennie pracujemy nad postępem:

  • Badania. Promujemy i finansujemy badania mające na celu diagnozę, leczenie i wyleczenie.
  • Świadomość. Stymulujemy większą świadomość i zrozumienie społeczne.
  • Wsparcie. Zapewniamy informacje i wsparcie osobom bezpośrednio dotkniętym tą sytuacją.
  • Edukacja. Promujemy i kształcimy pracowników służby zdrowia.
  • Rzecznictwo. Opowiadamy się za badaniami i odpowiednimi, niedrogimi usługami.

Nasza wizja

AFTD przewiduje świat pełen współczucia, skutecznego wsparcia i przyszłości wolnej od FTD.

Nasze wartości

Wiedza

Informacja jest kluczem do odblokowania przyszłości, której szukamy.

Współczucie

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest znalezienie innych, którzy rozumieją.

Współpraca

AFTD łączy społeczność. Razem możemy zakończyć tę chorobę.

Szacunek

Uczymy się słuchając, znając siłę pojedynczej historii.

Godność

Staramy się honorować, pomagać i wzmacniać wszystkich na tej drodze.