Wiadomości i wydarzenia

Advancing Hope: AFTD uczestniczy w dorocznym spotkaniu Target ALS w 2024 r

AFTD wzięło udział w spotkaniu Target ALS 2024, które odbyło się w dniach 7–9 maja w Bostonie w stanie Massachusetts. W spotkaniu osobiście lub wirtualnie wzięło udział ponad 800 osób. Uczestnikami byli naukowcy…

WIĘCEJ

Pomoc i nadzieja: Nowa platforma rejestru zaburzeń FTD jest już dostępna!

Rejestr zaburzeń FTD ogłosił uruchomienie swojej zaktualizowanej platformy podczas konferencji edukacyjnej AFTD 2024 w Houston w Teksasie. Rejestrując się w Rejestrze Zaburzeń FTD, jesteś liczony jako…

WIĘCEJ

Badanie odkrywa, w jaki sposób różnice w genie TMEM106B wpływają na ryzyko i ciężkość FTD

W badaniu opublikowanym na początku tego roku w czasopiśmie Science Translational Medicine naukowcy z Mayo Clinic dzielą się swoim odkryciem na temat sposobów, w jakie odziedziczone zmiany w konkretnym genie mogą…

WIĘCEJ

Senator stanu Nowy Jork Michelle Hinchey przedstawia projekt ustawy o utworzeniu stanowego rejestru FTD

Senator stanu Nowy Jork Michelle Hinchey przedstawiła i wsparła Senat stanu projekt ustawy, który, jeśli zostanie zatwierdzony, utworzy ogólnostanowy rejestr diagnoz FTD. Senator Hinchey ogłosił…

WIĘCEJ

Senator stanu Nowy Jork Michelle Hinchey wprowadza pierwsze w kraju ustawodawstwo mające na celu utworzenie rejestru badań FTD

ALBANY, NY — W dniu dzisiejszym senator stanu Nowy Jork Michelle Hinchey przedstawiła przepisy (S7874/A9938) ustanawiające pierwszy w kraju ogólnostanowy rejestr badawczy dotyczący zwyrodnienia czołowo-skroniowego (FTD). Rejestr miałby pomóc w kształceniu lekarzy…

WIĘCEJ

Aktualizacja dotycząca wolontariatu: w jaki sposób spotkanie i powitanie może pomóc?

Poruszanie się po FTD może być frustrującą, wyczerpującą i izolującą próbą dla osób, u których zdiagnozowano chorobę, partnerów opieki i członków rodziny. Informacje na temat choroby i wskazówek dotyczących radzenia sobie z jej objawami można…

WIĘCEJ

AFTD ogłasza 2023 Ścieżki dla odbiorców grantów pilotażowych Hope

Program grantów pilotażowych AFTD – nasza najdłuższa możliwość finansowania – zapewnia finansowanie zalążkowe innowacyjnych badań FTD, kładąc podwaliny pod dodatkowe wsparcie ze strony większego fundatora. Ścieżki…

WIĘCEJ

Wskazówki i porady: Radzenie sobie z utratą empatii

Jednym z najbardziej niepokojących objawów FTD jest utrata empatii, która może sprawić, że zdiagnozowana osoba stanie się nietypowo obojętna wobec innych ludzi, w tym bliskich. Ta strata…

WIĘCEJ