Studia poszukujące uczestników

Udział w badaniach może przynieść nowe sposoby pomagania rodzinom już dziś i budowania nadziei na lepszą przyszłość.

Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Badania różnią się pod względem potencjalnych korzyści i ryzyka, osób, które mogą się do nich kwalifikować oraz lokalizacji ośrodków klinicznych.

Rozważ zapisanie się do Rejestr Zaburzeń FTD. Rejestr to bezpieczna baza danych non-profit, która służy do powiadamiania osób, kiedy mogą kwalifikować się do udziału w badaniu, jednocześnie ucząc się poprzez badania ankietowe prowadzone przez osoby z doświadczeniem związanym z zaburzeniami FTD.

Badacze zainteresowani rozpowszechnianiem informacji o swoich badaniach wśród naszej społeczności powinni się skontaktować badania@theaftd.org.

Do poniższych badań klinicznych rekrutuje się osoby z FTD wywołaną przez GRN, specyficzną genetyczną przyczynę FTD. Więcej informacji na temat FTD i genetyki znajdziesz na: Kliknij tutaj. W przypadku niektórych badań po wzięciu udziału w nich możesz nie kwalifikować się do przyszłych badań. Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z wszystkimi możliwościami udziału w badaniach.

Możesz także dowiedzieć się więcej na temat następujących polecanych badań:

Próby i badania kliniczne to nie jedyny sposób na udział w badaniach! Możesz także rozważyć:

  • Rejestr Zaburzeń FTD przedstawia sposoby uczestniczenia w badaniach, aby pobudzić innowacje, które doprowadzą do skutecznych metod leczenia i terapii.
  • Badanie ALLFTD – ARTFL-LEFFTDS Podłużne zwyrodnienie płata czołowo-skroniowego (ALLFTD) to kompleksowe badanie historii naturalnej, którego celem jest progresja i leczenie FTD. Jest ono dostępne dla każdej osoby cierpiącej na zaburzenie FTD oraz każdego członka rodziny, u którego wywiad sugeruje FTD. Finansowany przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) program ALLFTD łączy wysiłki badawcze już istniejących Postęp w badaniach i leczeniu zwyrodnienia płata czołowo-skroniowego (ARTFL) i badania podłużnej oceny rodzinnej demencji czołowo-skroniowej (LEFFTDS) w celu utworzenia wielostronnego konsorcjum, które umożliwi badaczom współpracę w celu pogłębienia wiedzy na temat FTD na potrzeby przyszłych badań klinicznych. ALLFTD prowadzi obecnie aktywną rekrutację uczestników w określonych ośrodkach badawczych, w zależności od lokalnych warunków. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19, w ramach projektu rekrutacja uczestników i spotkania z nimi odbywa się zarówno w ramach stacjonarnych, jak i wirtualnych spotkań telemedycznych. Możesz odwiedzić stronę internetową ALLFTD, aby znajdź najbliższe miejsce badania i skontaktuj się z koordynatorem witryny, aby uzyskać więcej informacji.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ: AFTD nie ma obowiązku publikowania jakichkolwiek badań i może w dowolnym momencie odrzucić taki wniosek. AFTD w żadnym momencie nie „popiera” ani „nie zatwierdza” żadnego badania, niezależnie od tego, czy zdecyduje się je opublikować, czy nie.