Plan strategiczny

AFTD zapewnia osobom cierpiącym na FTD i ich partnerom opiekuńczym informacje, zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby stawić czoła życiu po postawieniu diagnozy.

Edukujemy pracowników służby zdrowia, działamy w imieniu wszystkich dotkniętych tą chorobą i rozpowszechniamy wiedzę na temat FTD na całym świecie. Ściśle współpracujemy z wiodącymi naukowcami – wspieramy, kierujemy i finansujemy badania, aby szerzyć nadzieję. Jednakże pozostaje wiele pracy, jeśli mamy zrealizować pełny zakres misji AFTD i osiągnąć naszą wizję. Plan ten, opracowany przy udziale szeregu ekspertów, przedstawia kurs AFTD na następne trzy lata. Staramy się wspierać wczesną i dokładną diagnostykę FTD, promować rozwój skutecznych metod leczenia, zapewniać edukację w zakresie FTD pracownikom służby zdrowia, rozwijać naszą sieć wolontariuszy i wywierać wpływ na większą liczbę społeczności lokalnych w całych Stanach Zjednoczonych. Co najważniejsze, staramy się także budować infrastrukturę aby utrzymać wpływ AFTD w perspektywie długoterminowej.