Nyligen diagnostiserad

Du eller en nära och kära har fått diagnosen en form av FTD. Vad kommer härnäst?

Alltför ofta har personer som får en FTD-diagnos fått höra att det inte finns något de kan göra och att det finns väldigt få ställen att vända sig till för förståelse och stöd.

Vår organisation – och de volontärer som utgör vårt samhälle – är dedikerade till att förändra den upplevelsen.

I samband med AFTD har du hittat en gemenskap av människor som förstår och en källa till information, resurser, hjälp och hopp om en bättre framtid. Support, anslutning och den senaste informationen om att hantera FTD finns här. Du behöver inte möta denna resa ensam.

Genom att hålla kontakten med AFTD kommer du att ha en kunnig partner – och en pålitlig källa till hjälp och information – vid din sida varje steg på vägen.

Läkaren tror att det är FTD. Nu då?

The doctor thinks it's AFTD Now What booklet cover

AFTD:s häfte ”Doktorn tycker att det är FTD. Nu då?" är ett utmärkt ställe att börja. Denna detaljerade 36-sidiga guide har information om varje typ av FTD, en guide för att få ut det mesta av dina läkarbesök, tips för att skapa ett vårdteam och en daglig rutin och mer ovärderlig vägledning.

Ladda ner PDF, eller Beställ ett tryckt exemplar.

Skaffa information

Att lära sig så mycket du kan om FTD är avgörande. Vad är FTD? sektionen på AFTD:s webbplats är den bästa resursen, som sammanställer den mest exakta informationen som finns tillgänglig om FTD:s olika former och symtom.

Att förstå det allmänna förloppet av sjukdomen kommer att vägleda hur du närmar dig sätt att förbli aktiv, engagerad och bli informerad om tjänster, stöd och några nya behandlingar som kan maximera livskvaliteten.

Hitta support

Livet med FTD kan vara extremt isolerande. Det är därför det är så viktigt att utveckla ett nätverk av sociala, känslomässiga och praktiska stöd. AFTD kan hjälpa dig att skapa kontakter med människor som förstår FTD.

För personer med diagnos

För FTD Care Partners

  • Stöd till Vårdpartners erbjuder information om personliga, online- och telefonsupportgrupper för att hjälpa dig hantera svårigheterna med FTD-vård.
  • Hantera FTD kan hjälpa till att förklara varför din älskade agerar annorlunda och vad du kan göra för att reagera effektivt på utmaningar och förändringar i symtom eller beteenden.
  • Koordinerande vård orienterar dig mot de vårdgivare som bäst kan hjälpa din älskade med FTD.

Hitta hjälp

color-icon-clipboard

Från supportgrupper till utskrivbara checklistor, vi har användbara resurser oavsett om du är nydiagnostiserad, en vårdgivare eller en familjemedlem.

Håller kontakten

Nu när du har hittat AFTD är det viktigt att hålla kontakten. För de mest uppdaterade nyheterna om AFTD, vårdinformation och FTD-forskning, registrera dig för våra nyhetsbrev och följ AFTD på FacebookTwitterYoutube, och Instagram.