FTD-diagnos: Checklistor för familjer och läkare

Är du orolig för att du eller någon du älskar har FTD?

Inte alla läkare känner till FTD, så det är ofta feldiagnostiserat eller inte diagnostiserats alls. FTD-symtom är inte alltid listade på patientscreeners, så AFTD utvecklade checklistor för att hjälpa till att identifiera röda flaggor för de två vanligaste typerna av FTD - beteendevariant FTD (bvFTD) och primär progressiv afasi (PPA).

Före ditt nästa läkarbesök, ladda ner lämpligt formulär med hjälp av länkarna nedan och ange vilka symtom du eller din älskade upplever på framsidan av dokumentet. Baksidan av dokumentet är utformat för att hjälpa din läkare att bättre förstå FTD diagnostiska kriterier. Du kan alltid kontakta AFTD HelpLine för mer hjälp på 1-866-507-7222 eller info@theaftd.org.

AFTD uppmuntrar läkare att skriva ut denna gratis FTD-symptomchecklista och ha den till hands som en screener för patienter som behöver det.