Hela dagen

Mycket som roligt – bara annorlunda

A Lot Like Fun – Only Different är en bok om vänskap. Den innehåller Chris Kelley, som lever med FTD. Författaren Jack Livingston säger, "Chris var huvudledaren för ...

Insamling av "Smple Mnds".

HL McIntyre från Storbritannien håller en insamling för sin bok, "Smple Mnds" där 20% av intäkterna från bokförsäljningen kommer att doneras till AFTD:s uppdrag för...