FTD jest często błędnie diagnozowana jako choroba Alzheimera, depresja, choroba Parkinsona lub stan psychiczny. Obecnie postawienie dokładnej diagnozy zajmuje średnio 3,6 roku.

Partnerzy w FTD Care

Program Partners in FTD Care firmy AFTD jest tworzony przez komitet składający się z pielęgniarek klinicznych, pracowników socjalnych oraz opiekunów rodzinnych i zawodowych, przy udziale specjalistów zewnętrznych w celu promowania większej wiedzy i zrozumienia FTD oraz dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie opieki.

Kliknij kartę poniżej, aby wyświetlić problemy powiązane z danym tematem.

Materiały edukacyjne

Wideo: Jest, czym jest

Jest tak, jak jest pokazuje wpływ, jaki FTD ma na cztery rodziny. Obejrzyj wideo Tutaj, Lub zamów wersję DVD, który zawiera broszurę informacyjną, pytania do dyskusji, specjalną wersję dla trenerów oraz wszystkie wymienione powyżej materiały.