FTD översikt

Partners-logo-updated

Partners i FTD Care, sommaren 2022
Ladda ner hela numret (pdf)

Frontotemporal degeneration (FTD), som hänvisar till en grupp progressiva neurologiska sjukdomar som påverkar hjärnans frontal- och temporallober, är den vanligaste orsaken till demens för personer under 60 år. FTD-störningarna kännetecknas av gradvis försämring av beteende, personlighet, språk. , och/eller rörelse, med minnet vanligtvis relativt bevarat. FTD kan också hänvisas till som frontotemporal demens, frontotemporal lobar degeneration (FTLD) eller Picks sjukdom.

Kliniska FTD-diagnoser inkluderar beteendevariant FTD (eller bvFTD, i fokus för detta nummers berättelse om Sean och June), primär progressiv afasi (PPA), kortikobasalt syndrom (CBS), progressiv supranukleär pares (PSP) och ALS med FTD. Specifika symtom och sjukdomsförlopp kan variera avsevärt mellan individer, även inom samma subtyp.

Även om debutåldern kan variera från 21 till 80 inträffar majoriteten av FTD-fallen mellan 45 och 64. Den unga debutåldern ökar avsevärt sjukdomens inverkan på arbete, relationer och den ekonomiska och sociala bördan som familjer står inför.

FTD feldiagnostiseras ofta som Alzheimers sjukdom, depression, Parkinsons sjukdom eller ett psykiatriskt tillstånd. I genomsnitt tar det för närvarande 3,6 år att få en korrekt diagnos. Det finns inga botemedel eller sjukdomsmodifierande behandlingar för FTD, och medellivslängden är 7-13 år efter symtomstart.

Se även:

Hållas informerad

color-icon-laptop

Registrera dig nu och håll koll på det senaste med vårt nyhetsbrev, evenemangsvarningar och mer...