FTD Genetics och du:

Lär dig mer

Gener är de segment av DNA som innehåller "recept" för att göra de proteiner som utför de funktioner som behövs för att hålla cellerna vid liv. Varianter är förändringar i en gens DNA-sekvens. Liksom stavfel i ett kokboksrecept leder varianter till ändringar i instruktionerna för att göra det protein som kodas av genen.

I vissa fall orsakas FTD av skadliga genetiska varianter som påverkar proteiner som är viktiga för hjärncellers normala funktion och överlevnad. Forskare har identifierat tre gener som står för majoriteten av ärvda FTD-fall, samt ett antal ytterligare gener som, även om de är sällsynta, också tros orsaka FTD.

Vanliga genetiska varianter som leder till FTD

C9orf72 — Den vanligaste genen förknippad med ärftlig FTD och ALS

Den genetiska förändringen i C9orf72 genen är vanligtvis en upprepning av ett DNA-segment (GGGGCC). Detta DNA-segment upprepas vanligtvis från 2 till cirka 24 gånger för var och en av oss. För personer med FTD eller ALS upprepas dock detta GGGGCC-segment mer än 60 gånger. Det onormalt expanderade GGGGCC-segmentet stör C9orf72 gen, vilket leder till en kaskad av händelser som resulterar i onormal ackumulering av TDP-43-protein.

Upprepade storlekar mellan 24 och 60 anses vara "mellanliggande", men det är inte klart för närvarande om, eller hur ofta, "mellanliggande" expansioner orsakar FTD eller ALS.

GRN (Progranulin)

De GRN genen ger instruktioner för att göra ett protein som kallas progranulin. Varianter i GRN genen leder till minskade nivåer av progranulin, ett protein som är involverat i cellöverlevnad och reglerar inflammation.

Personer med GRN genetiska varianter har onormal ackumulering av ett protein som kallas TDP-43 i hjärnan, även om förhållandet mellan GRN varianter, minskade nivåer av progranulin och onormal ackumulering av TDP-43-protein är inte helt klarlagda idag.

KARTA (Mikrotubuli-associerat protein tau)

De KARTA genen ger instruktioner för att göra ett protein som kallas tau. Varianter i genen resulterar i att ett tau-protein ackumuleras onormalt i hjärnan. Tau spelar vanligtvis en roll vid montering och stabilisering av nervceller i hjärncellerna.

Vissa typer av FTD är associerade med varianter i specifika gener. Till exempel är personer med diagnosen FTD-ALS mer benägna att ha en genetisk variant i C9orf72jämfört med andra genetiska förändringar. Andra typer av FTD, som bvFTD, verkar inte ha samma gen/sjukdomsassociation. Genetiska varianter av alla tre stora gener associerade med FTD har setts hos personer med bvFTD.

Varianter i andra gener har också beskrivits, men är mycket sällsynta än de tre ovan nämnda. Dessa andra FTD-associerade genetiska varianter inkluderar VCPCHMP2BTARDBPFUSSQSTM1CHCHD10TBK1OPTNCCNF, och TIA1 (Greaves & Rohrer, 2019).